BONSAI 2

Minijaturno stablo oblikovano posebnom tehnikom

8.000,00 RSD


BONSAI 2 Za terasu
8000 8000 RSD

U doslovnom prevodu znači „stabaoce u posudi“. Poreklom je iz Kine odakle je prenesen u Japan gde je dalje razvijen i gde je dobio današnju formu. Za njegovo oblikovanje i uzgoj je potrebno mnogo više od same hortikulturne veštine. Veći je naglasak na umetničkim sklonostima samog uzgajivača. Osnovni princip je uzgojiti minijaturno stabaoce koje ima sve karakteristike te biljne vrste u „normalnoj“ veličini u prirodi.

Bonsai se može uzgojiti na više načina:

  • iz semena
  • iz margote ili zakorenice
  • preoblikovanjem lončanice iz rasadnika
  • vađenjem pogodnog primerka iz prirode

Svaki od ovih načina ima prednosti i mane, a sam uzgajivač će odabrati onaj koji mu najviše odgovara.
Uzgajanje iz semena je svakako najdugotrajniji način. Prvi rezultati se vide tek nakon desetak godina. Važno je naglasiti da nije svako maleno stabaoce u plitkoj posudi bonsai. Malena i mlada stabaoca nisu bonsai - bonsai su patuljasata starija stabaoca. Markotiranje je metoda ožiljavanja dela grane, koje se onda odvaja od stabla i dalje se uzgaja kao zasebna biljka.

U rasadniku se može kupiti pogodna biljka i orezivanjem se preoblikovati i uzgajati kao bonsai.

Vađenje iz prirode je tehnika koja se ne preporučuje početnicima. U prirodi treba pronaći pogodan primerak (najbolje već zakržljali, usled teških životnih uslova) i pažljivo ga izvaditi.

BONSAI

Opis:


U doslovnom prevodu znači „stabaoce u posudi“. Poreklom je iz Kine odakle je prenesen u Japan gde je dalje razvijen i gde je dobio današnju formu. Za njegovo oblikovanje i uzgoj je potrebno mnogo više od same hortikulturne veštine. Veći je naglasak na umetničkim sklonostima samog uzgajivača. Osnovni princip je uzgojiti minijaturno stabaoce koje ima sve karakteristike te biljne vrste u „normalnoj“ veličini u prirodi.

Bonsai se može uzgojiti na više načina:

  • iz semena
  • iz margote ili zakorenice
  • preoblikovanjem lončanice iz rasadnika
  • vađenjem pogodnog primerka iz prirode

Svaki od ovih načina ima prednosti i mane, a sam uzgajivač će odabrati onaj koji mu najviše odgovara.
Uzgajanje iz semena je svakako najdugotrajniji način. Prvi rezultati se vide tek nakon desetak godina. Važno je naglasiti da nije svako maleno stabaoce u plitkoj posudi bonsai. Malena i mlada stabaoca nisu bonsai - bonsai su patuljasata starija stabaoca. Markotiranje je metoda ožiljavanja dela grane, koje se onda odvaja od stabla i dalje se uzgaja kao zasebna biljka.

U rasadniku se može kupiti pogodna biljka i orezivanjem se preoblikovati i uzgajati kao bonsai.

Vađenje iz prirode je tehnika koja se ne preporučuje početnicima. U prirodi treba pronaći pogodan primerak (najbolje već zakržljali, usled teških životnih uslova) i pažljivo ga izvaditi.

Radno vreme

Ponedeljak-petak: 08:00-18:00
Subota: 08:00-18:00
Nedelja: 08:00-18:00

Pratite nas


©2022. Tepih trava garden.